"Jsem výtvarnice se svobodomyslným přístupem. Inspiruji ženy, aby objevovaly krásu ve své duši, snily a tvořily stejně, jako to dělají jejich děti." 

V SOUČASNOSTI uplatňuji svůj největší dar. Tvořím kresby a obrazy, které otvírají i ostatním cestu k jejich kráse a jemnosti. Než jsem získala odvahu, používala kreslení jen pro sebe a své blízké. Pomáhalo mi uchovat si klidnou hlavu a stalo se přirozeně součástí článků a e-booku. Zároveň jsem přesvědčena, že takto může kreslit každý. Můžete tvořit a naladit se na svou vnitřní krásu, spiritualitu i intuici. 

JEŠTĚ NEDÁVNO jsem jako knihovnice pořádala setkávání pro maminky s malými dětmi. Objevovala jsem to, co nám jako rodičům schází, abychom dokázali děti svobodně vzdělávat a vést ke čtení. Napsala jsem pohádkové příběhy, vydala se i díky vlastním dětem k PRAZÁKLADŮM a našla tak kudy vede přirozená cesta k učení, čtení a tvoření. A pak jsem to sepsala do e-booku, který je ke stažení zde. Jedním z úplných prazákladů je čas, který prožíváme s dětmi i ten, který máme pro sebe. Oba jsou stejně důležité. 

PŘED LETY jsem vystudovala výtvarné umění. Jsem ráda, že tady a teď propojuji vše, co jsem si mohla jako studentka osvojit, s tím, co svou citlivostí a empatií přirozeně vnímám. Důležitým poznáním pro mě bylo, že tvůrčí proces je čarokrásný, pokud si dovolíme naslouchat vnitřnímu proudu. Jemnoty, které vytvářím na přání, jsou propojením mého specifického přístupu ke tvoření i k životu. Jejich estetika navazuje na mediumní a spiritistickou tradici českého a moravského podhůří. 

STÁLE tvořím. Má nová díla i akce, které se vydávají za krásami všedního dne, si můžete prohlédnout na facebookové stránce U Malérečky