"Jsem výtvarnice se svobodomyslným přístupem. Inspiruji ženy, aby objevovaly poklady
ve své duši, snily a tvořily stejně, jako to dělají děti." 

V SOUČASNOSTI uplatňuji svůj největší dar. Tvořím kresby a obrazy, kterými promlouvám k duši. Než jsem získala odvahu, používala jsem je jen pro sebe. Pomáhaly mi uchovat si klidnou hlavu a staly se přirozeně součástí článků a e-booku. Zároveň jsem přesvědčena, že takto může kreslit každý. Můžete tvořit a naladit se na svou spiritualitu i intuici. Návod, jak začít, najdete v jarních kresbách z nitra duše.

DÍKY DĚTEM, které se pro mě rozhodly, jsem se vydala k PRAZÁKLADŮM. Synové mi každý den ukazují, kudy vede přirozená cesta k učení, čtení a tvoření. A také díky nim znovu objevuji krásu vlastních vnitřních obrazů.  

JEŠTĚ NEDÁVNO jsem jako knihovnice pořádala setkávání pro maminky s malými dětmi. Objevovala jsem to, co nám jako rodičům schází, abychom dokázali děti svobodně vzdělávat a vést ke čtení. A pak jsem to sepsala do e-booku, který je ke stažení zde. Jedním z úplných prazákladů je čas, který prožíváme s dětmi i ten, který máme pro sebe. Oba jsou stejně důležité. 

PŘED LETY jsem vystudovala umění a žurnalistiku. Jsem ráda, že teď a tady uplatňuji vše, co jsem si mohla jako studentka osvojit. Důležitým poznáním pro mě bylo, že ta nejdůležitější část jakéhokoliv tvůrčího procesu se odehrává uvnitř

STÁLE tvoříme. Děti se tak svobodně a přirozeně učí vše, co potřebují. Nová díla a akce z naší celoroční domškoly si můžete prohlédnout na facebookové stránce U Malérečky s domškolákem