Motor, který žene děti vpřed?

K psaní blogu o čtení a svobodomyslném přístupu k dětem mě přivedla zkušenost s učením takzvaného čtení s porozuměním ve škole. A hlavně pak srovnání této zkušenosti se zážitky při čtení s vlastním dítětem. Zjistila jsem, že to, co se vysvětluje dětem v lavicích, syn dělá přirozeně doma sám bez vysvětlování. Došlo mi, že pokud ho v tom podpořím, získané dovednosti si uchová a bude v budoucnu umět pracovat s jakýmkoliv textem.

Bylo to velmi zajímavá zkušenost. Po večerech jsem připravovala v rámci projektu Čtenářských dílen financovaných z evropských fondů lekce, ve kterých si děti měly procvičit čtenářské dovednosti. Během dopoledne s nimi tyto lekce prožívala a odpoledne při čtení se synem jsem si uvědomovala, že postupy předávané dětem ve škole už používá.

Najděte dort, maminky!

A stávaly se zvláštní náhody. Vymyslela jsem dětem například úkol, aby vyhledaly ilustrace dortu v různých knihách. Myslela jsem, že to pro ně bude zábavné, jen tak si listovat knihami a hledat dort. Poté, co několik maminek vzneslo dotazy, jaký ten dort má být a stačí-li fotka z časopisu o vaření, jsem svoji představu o zábavnosti a úkolech přehodnotila.

Ve stejnou dobu jsme se synem četli a on z ničeho nic vítězoslavně ukázal na malý dort v pozadí velké ilustrace pohádky O popelce. Řekl: „Mami, tady je dort.“ A já to nechápala. Nikdo mu nic neříkal, nikdo ho neúkoloval.

A pak mi došlo, že ten rozdíl byl v tom, jak se k tomu dostal. Vlastní motivace a nápady jsou pro děti motorem, který je žene. Úkoly ze školních lavic stejně z velké části dělají maminky. Ten rozdíl mi připadal důležitý a další zkušenosti ze čtenářských lekcí mi to jen potvrzovaly.

A tak i když jsem v minulosti svému synovi důvěřovala, měla jsem i tendence ho poučovat. Teď se to snažím nedělat. Věřím v jeho vnitřní motor. Věřím, že ten motor mají všechny děti. Ten je žene k dalším poznatkům a zkušenostem. Vidím to každý den. A nejen na svém synovi.

Zuzana Jurečková
Jsem svobodomyslná výtvarnice se špetkou filozofické duše. Ráda se účastním debat o svobodném vzdělávání a zároveň miluji pohádky. Více si o mně můžete přečíst zde>>