Kruh jako cesta

Zasednout do kruhu a v první řadě zpomalit. Uvědomit si, co se zrovna odehrává uvnitř a někdy i to, jak moc mě to ovlivňuje. Zmapovat si tak vnitřní prostor, a to i díky ostatním, kteří zasednou. Je určený čas a často i téma. Každý může sdílet tak moc a do takové hloubky, jak je mu příjemné. Mě to v prvním velkém kruhu zavalilo úplně. Jsem šnek a citlivka. Objevila jsem díky kruhu další možnost, jak se svou pomalostí a citlivostí pracovat dál. A jakým pokladem to celé může být, když se o něj dobře postarám.

Kruhové sdílení je hlavně zážitkem, který účastníkům přináší uklidnění v hektické době. Zároveň přináší i vyjasnění určitých témat. Jedno z nich, které chceme s kruhovými kolegyněmi brzy otevřít a prozkoumat je téma Domškoláctví i vytvořit podporu pro učitele. V pravidelných kruzích se pak objevuje upřímnost k sobě a plný respekt k ostatním. Přesně to, na co je těžké zaostřit v každodenním kolotoči děti – práce – zábava.

„V kruhu se dějí zázraky, můžeme v něm číst nasloucháním jako z otevřené knihy. Nasloucháním příběhů ostatních lze nalézt podobnost se svými příběhy. Vyprávěním vlastních příběhů vidíme souvislosti, najednou nám samy přichází odpovědi, na které dlouho čekáme. Dotýkat se příběhy druhých lidí je jako vrátit se zpátky domů, třeba do doby, kdy se dralo společně peří, vše se zastavilo a byli jsme v plné přítomnosti, propojení příběhy. Do doby, kdy na výchovu dětí byla celá vesnice, nebyli jsme v tom sami,“ říká o kruhu svobodomyslná máma a učitelka, Věrka Lišková.

Vyslechnout cizí příběh, který je vyřčený celý, bez přerušování a hodnocení. Vnímat ho v širším kontextu a od člověka, který ho zažil, a může tak svou zkušenost předat s celou její silou. Často se tak v kruhu odehraje propojení, když někdo otevře svým sdílením něco, co se dotkne i několika dalších lidí. Být u toho společně a cítit, že skupinou se rozlévá porozumění a soucit, to patří mezi ty nejkrásnější momenty.

„Kruhová komunikace propojuje různá témata skrze esenci jednotlivců, jejich příběhů, pravdivosti i opravdovosti do celé skupiny. Umožňuje přirozeně dojít k určitým vhledům, uvědoměním či AHA momentům. Přináší různé úhly pohledů a jinou perspektivu vzhledem k určité problematice či tématu, rozkrývá širší souvislosti. Nese v sobě nesoudící a nehodnotící aspekt. Skrze naslouchání a sdílení ze srdce přichází soucit a laskavost. Prostřednictvím vnímání sebe sama i dalších lidi učí komunikovat a vnímat jiným způsobem. Má potenciál k osobnímu růstu a rozšíření vnitřní kapacity z pohledu jistoty a stability sám/a k sobě,“ popisuje máma domškoláka, Monika Michalovská.

Kdo by chtěl vyzkoušet kruhové sdílení, hlásit už teď tady.

Zuzana Jurečková
Jsem svobodomyslná výtvarnice se špetkou filozofické duše. Ráda se účastním debat o svobodném vzdělávání a zároveň miluji pohádky. Více si o mně můžete přečíst zde>>